Höga Kusten Bron

Om du vandrar Höga Kustenleden från söder till norr så börjar du vandringen från Hornöberget intill Höga Kustenbron. Höga Kustenbron invigdes 1997 och korsar Ångermanälven mellan Kramfors och Härnösands kommun.

Höga Kustenbron världens 11:e längsta spann

Höga Kustenbron är nästan 2 kilometer lång (1 867 meter). Brons pyloner var, borträknat master, Sveriges högsta byggnationer fram till att man byggde Öresundsbron. Höga Kustenbron har dock Sveriges längsta spann, Europas tredje och världens elfte.