Slåttdalsskrevan

Slåttdalsskrevan är en mäktig upplevelse när du vandrar Höga Kustenleden i Skuleskogens Nationalpark. Slåttdalssrekvan är faktiskt så pass unik i sitt slag att den utsetts till ”Riksobjekt för Naturvård”. Detta då Slåttdalsskrevan anses ha få motsvarigheter i världen.

Slåttdalsskrevan , en majestätiskt skreva

Slåttdalsskrevan delar Slåttberget i två delar, mitt i Skuleskogens Nationalpark. Skrevan är nästan 200 meter lång, 7 meter vid och 40 meter djup. Om du kommer söderifrån, se till att du går ut till utkiksplatsen som ligger på skrevans västra sida.

Läs mer om Slåttdalsskrevan

Slåttdalsskrevan >>

Slåttdalsskrevan in English

Slåttdalsskrevan or the Slåttdal Crevice is a major attraction along the High Coast Trail. Learn more here.
The Slåttdal Crevice >>