Sträckan

Höga Kustenleden är uppdelad i 13 etappers vandring på totalt 12,8 mil. Du kan vandra hela sträckan eller välja någon av etapperna.

Höga Kustenleden – Sträckning

Höga Kustenledens 13 etapper skiljer sig markant åt, både gällande längd och svårighetsgrad. avstickaren under etapp 7 / etapp 8 upp för Skuleberget är krävande men värt mödan. Så även sträckan mellan Käl och Näske som går genom Skuleskogens Nationalpark.

Höga Kustenleden – Alla etapper

Etapp 1: Hornöberget – Lövvik (9,8 km) Krävande >>
Etapp 2: Lövvik – Fjärdbotten (9,6 km) Medel >>
Etapp 3: Fjärdbotten – Gavik (12,8 km) Krävande >>
Etapp 4: Gavik – Lappudden (11,5 km) Lätt >>
Etapp 5: Lappudden – Ullånger (15,0 km) Krävande >>
Etapp 6: Ullånger – Skoved (10,5 km) Medel >>
Etapp 7: Skoved – Skuleberget (6,8 km) Lätt >>
Etapp 8: Skuleberget – Käl (9,2 km) Medel >>
Etapp 9: Käl – Näske (8,6 km) Krävande >>
Etapp 10: Näske – Köpmanholmen (6,0 km) Lätt >>
Etapp 11: Köpmanholmen – Sandlågan (12,7 km) >>
Etapp 12: Sandlågan – Svedje (11,6 km) Medel >>
Etapp 13: Svedje – Örnsköldsvik (4,0 km) Lätt >>

Höga Kustenleden – Vandra delar

Vill du bara vandra delar av Höga Kustenleden är det en god ide att starta vid etapp 8 och även passa på att bestiga Skuleberget. Du fortsätter sedan via Käl in i Skuleskogens Nationalpark för att sedan avsluta vandringen i Köpmanholmen på etapp 10.